start inledning forntid före enskiftet enskiftet efter enskiftet inflyttning idag grannskapet referenser

Referenser

 
 

Litteratur

Rosborn, Sven. Den skånska historien före skrivkonsten  1999.

Fosie stadsdelsförvaltning. Fosie - från socken till inkorporering, artikelsamling,  1997

Stadsbyggnadskontoret. Malmö stadsbebyggelse, en översiktlig inventering,  1989

En presentation av ett antal undersökningar utförda under 1980-talet. 1992.

Björhem, Nils,
Fosie IV. Bebyggelsen under brons- och järnålder. 1993.

Gustafsson, Stefan, Fosie IV. Jordbrukets förändring och utveckling från senneolitikum till yngre järnålder. 1995.

Winge, Göran,
Gravfältet vid Kastanjegården. 1976.

Lindemann, Jürgen.  Fosie - i tiden : en skrift om Fosies historia

Mörck, Per-Gunnar. Historien om Fosie och Kulladal


Länkar på webben

Länkarna öppnas i nytt fönster.

http://www.ts.skane.se/ - Terra Scaniae

http://malmo.stadsbibliotek.org/screens/mainmenu_swe.html - Bibliotekets sökmotor

http://welcome.to/artefact - Arkeologisk webbtidning

http://www.lokalhistoria.nu/se/index2.html - Svensk lokalhistorisk databas

http://www.geocities.com/stenrose_och_teg/index.htm - Stenröse och teg, privat sida

http://www.raa.se/dhk/internet.asp - digitala historiska kartor

http://www.geoimager.com/histkart/hkindex.htm - historiska kartor (bäst)

http://www.google.com/search?q=cache:atD4cpY6l1gC:www.scb.se/
publkat/jordbruk/j72/K1Bakgr.pdf+enskifte&hl=sv&start=47&ie=UTF-8

Detta är bakgrunden, Carl-Johan Gadd.
Svenskt jordbruk och statistik från slutet på 1700-talet

http://www.algonet.se/~sylve_a/svanehlm.htm - Svaneholm

http://hem.passagen.se/oxieharadshembfor - Oxie hembygdsförening

http://www.vv.se/regioner/vsk/ring/arkeo/pages/sunnan.htm

http://www.stadsbygg.malmo.se/malmokarta/ - Stadsbyggnadskontoret. Stadskartor mm

http://web.ambro.se/lindeborg/danuframtid/bilder/karta1815_750pix.gif
Hemsida om Lindeborg (som delvis tillhörde Fosie socken)

www.agura/fosieforsamling - Fosie församling skriver om kyrkan

http://www.lerum.se/kk/Arkiv/skatter.html - Skatter och gamla uttryck

http://www.ra.se/lla/Dokument/1908_1909/Landshoevding.htm - "Meddelanden" från 1800-t

http://www.skanerunt.nu/ 

http://www.fortunecity.se/blakulla/buvagen/286/genealogi/yrke.htm - Förklaringar av gamla yrken

http://w1.120.telia.com/~u12002672/Diverse/hemman.htm - Privat sida om en bys historia.

http://w1.266.telia.com/~u26608354/yj/myj/myj_snabbf.html
Kortfattad information om Malmö -Ystad Järnväg

http://www.laven.nu/jfilmer.html - Järnvägsfilmer (”järnvägar i 40-talets skåne” )


Förslag till litteratur som jag själv inte läst

Burenhult, Göran, En båtgrav från yngre järnåldern i Fosie socken. 1971

Burenhult, Göran,
En långdös vid Hindby Mosse, Malmö. 1973.

Burenhult, Göran.  En båtgrav från yngre järnålder i Fosie socken. Limhamniana 1971.
Burenhult, G. 1973c. En långdös vid Hindby mosse. Malmöfynd 2. 1973. Malmö Museum.
Burenhult, G. 1973e. En nyupptäckt långdös vid Hindby mosse. Limhamniana 1973. Malmö.

Mörck, Per-Gunnar. Kulladal i äldre tider : historik om Fosie socken, Malmöhus län med tonvikt på Kulladal / av

Innehåll: Fosie socken ; Enskiftet ; Karta över Fosie ochHindby; Karta över Fosie by ; Karta överHindby by ;Hindby by 1779 ; Fosie nr 18 ; Christoffer Gadd ; Kulladalsgården ; Industrialiserigen ; Järnvägarna ; Malmö-Trelleborg järnväg ; Loken över järnvägslinjen Malmö-Trelleborg ; Övre och nedre Malmö ; Södra kullen ; De fattiga och rika ; Villa Kulladal ; Arbetarrörelsen ; Landsfadern från Kulladal ; Nykterhetsrörelsen ; Folkets hus och folkets park ; Folkets hus och folkets park i Kulladal ; Marknad, anno 1897 ; Värdshuset Stattena ; Handelsboden ; Jerusalem

Nilsson, Ann-Kristin och Inger Torstensdotter Åhlin. Kronologiska och kulturella aspekter på flintmaterial från Hindby mosse Lund, 1983

Tinz, Tove. Keramiken från Hindby mosse Lund, 1980

Trönndahl, Catharina. Rituell tradition och social förändring : mesolitiska deponeringar med utgångspunkt från Hindby offerkärr, Malmö

Weggerup, Karl-Erik. Hitta rätt i gamla Fosie : [artikelserie]

1: Vi börjar på gården Hermodsdal (Fosiebladet 1989:3);
2: Lars Jönsson och gården Nydala (Fosiebladet 1989:4);
3: Helenetorp eller Krusagården (Fosiebladet 1990:1);
4: "Domingo" är sjöviksbornas hem (Fosiebladet 1990:3);
5: Jul på Lyckesholm som vanligt! : Fosiebladet har besökt siste Gullviksbonden (Fosiebladet 1993:advent/jul/nyår);
6: Agnesfrids gård gav plats åt industriby (Fosiebladet 1994:påsken/våren);
7: 230 villor på Kastanjegårdens åkerjordar (Fosiebladet 1995:advent/nyår)

 

 

Webbproduktion:
Hans-Peter Nilsson