start inledning forntid före enskiftet enskiftet efter enskiftet inflyttning idag grannskapet referenser

Grannskapet

 

Gränser flyttas med tiden fram och tillbaka och för att göra bilden tydligare kan det vara på sin plats att nämna några ord om de angränsande stadsdelarna.

Kulladal
Kulladal omfattar idag ett stort villaområde som inte tillhörde Hindby by men väl Fosie socken. Idag ingår Kulladal inte i Fosie stadsdel utan hör till Stadsdelsförvaltningen i Hyllie.

Augustenborg
Hela Augustenborgsområdet, som idag ingår i Fosie stadsdelsförvaltning, tillhörde å andra sidan aldrig vare sig Hindby by eller Fosie socken. Det tillhörde Västra Kattarp och var knutet till Västra Skrävlinge kyrka. Gården Augustenborg är den byggnad har satt längst spår efter sig och manskapsbyggnaden ligger idag kvar utmed Ystadvägen, alldeles på gränsen mot gamla Hindby, mitt emot nuvarande Almhög. Det fanns ytterligare en gård i detta område, Sofiedal, som låg ungefär där Augustenborgsskolan ligger nu, men av denna finns ingenting bevarat.

Heleneholm
Kvarteret Heleneholm med skolor, idrottsplats och ambulansstation tillhörde heller aldrig varken Fosie eller Hindby utan ingick tidigt i Malmö stad. Hela området köptes av en landskamrer Cronsioe omkring år 1800 och har sedan namngivits efter hans hustru. På 1870-talet byggdes den slottsliknande bostad som idag används som restaurang. Även detta område ingår numera i Fosie stadsdel.


Senast uppdaterad 2008-03-04

 

Webbproduktion:
Hans-Peter Nilsson