start inledning forntid före enskiftet enskiftet efter enskiftet inflyttning idag grannskapet referenser

Idag

 
1960-talet
Behovet av bostäder har sedan ökat kraftigt och sedan 60-talets miljonprojekt har området exploaterats hårt. All åkermark inom den gamla bondbyn är nu bebyggt. Idag finns det bara villabebyggelse, höghus, motorvägar, järnväg och industri inom gamla bondbyn.

Historiens upprepar sig och idag ingår Hindby på nytt i Fosie, nu som en del i den omtvistade stadsdelsförvaltningen. Så länge det nu varar... Denna gång är det inte kyrkan som för folket samman utan de demokratiskt valda politikerna. 

Ref: Så har Malmö utvidgat sitt område - Helge Andersson 1988
 

 


Senast uppdaterad 2008-03-04

 

 

Webbproduktion:
Hans-Peter Nilsson