start inledning forntid före enskiftet enskiftet efter enskiftet inflyttning idag grannskapet referenser

Efter Enskiftet

 

 


Centrala delen av Hindby 1860. På kartan ser man bygränsen, gårdarna och de viktigaste vägarna.


1860
Bilden ovan är gjord efter en sockenkarta från1860, det vill säga ett par generationer efter enskiftet. De tio mantalen har tilldelats sina egna sammanhållna marker och gårdarna ligger nu utspridda över hela byn. De flesta mantalen har flera gårdar på sin mark.

Ett fåtal gårdar är utsatta med egennamn på originalkartan: Nygård - senare Almhov och Almhög -, Louvisefrid samt Agnesfrid. De exakta tomtgränserna har jag inte ritat in då de inte är inritade på sockenkartan.

Bycentrat
I det gamla bycentrat har Hindby Nr 3, Nr 7 och Nr 9 fått ligga kvar. Krogen, som också var ett eget hemman, låg förståss också kvar. Mitt emot krogen låg, och ligger fortfarande, 'Gamle gård'. Den gården tjänstgör idag som djursjukhus.

I periferin
Längst i väst, utanför bilden, låg två stora egendomar, Hindby Nr 6 och Nr 1. Längst i öst, också utanför bilden, låg en annan av de stora gårdarna, Hindby Nr10, namngett som Agnesfrid.

Gamla strukturer
På många ställen kan man se att de gamla strukturerna satt tydliga avtryck i dagens bebyggelse. Både Fosie och V Skrävlinge kyrkoväg är till stor del intakta. Likaså den gamla Ystadsvägen även om den nya motorvägen fått en rakare sträckning vid sidan om. Den gamla Ystadsvägen skall för övrigt inte förväxlas med dagens motorväg utan följde snarare vad som idag kallas landsväg 101. Det gamla uttrycket "söder om landsvägen" syftar också på den gamla vägen.

Även bygränsen har satt sina spår. Framför allt i sydväst, utmed Mantal Nr 2 och Nr 3, där bebyggelsen tydligt skiftar vid gränsen. I nordost, utmed Mantal Nr 7 är spåren lite luddigare även om smågatorna följer bygränsen. I sydost har däremot de gamla strukturerna raderats ut ganska effektiv genom anläggningen av det stora industriområdet i början av 1970-talet.

Malmös Inre Ringväg färdigställdes 1973 i samband med Fosie industriområde byggdes. med lite god vilja kan man säga att den ersatte de gamla landsvägarna till Fosie och V. Skrävlinge kyrka.


Bellevue
På den gamla sockenkartan sträcker sig Fosie socken fortfarande ända ut till vattnet i väster. Hindby by slutade dock vid Borgmästargården. Marken vid Bellevue hade sedan 1700-talet förvaltats av Frans Suell och hans arvingar, men marken tillhörde ändå  socknen på något sätt. 

Mantal Nr 8
Den gamla kyrkovången, Nr 8, blev vad jag förstått delad mellan Nr 9 och Nr 10 men finns fortfarande 1860 utsatt på sockenkartan. Detaljerna kring detta är alltså lite oklart.

Egnahem
En hel del mindre hus finns med på originalkartan. Dessa ligger främst utmed landsvägen till Ystad, samt  på hemman Nr 6. Kanske var det anställda inom jordbruket som bosatt sig här eller så var det stadsbor som flydde den trånga och, vid denna tid smutsiga och ohälsosamma, storstaden.

Detta är i alla fall de första samlingarna av egna hem som under början av 1900-talet sedan utvecklades till bostadsområdena Almhög, Gullvik, Erikfält och Kulladal.


Klicka på kartan för att se en förstoring.

Sidan har uppdaterats 2008-03-04

 

Webbproduktion:
Hans-Peter Nilsson