Fakta


Statistik
Siffror är i och för sig ganska tråkiga men kan också ge ett visst hum om verkligheten om man ger det en chans. I min resedagbok har jag bifogat lite statistik om länderna vi passerat och för att göra det mer överskådligt har jag samlat allt här på en sida. Länderna är ordnade i den följd vi passerade dom och som jämförelse har jag tagit med Sverige.

Historik, Natur och Kultur
Den historiska faktan om länderna är huvudsakligen tagen från reseguiderna Lonely Planet ger ut. Säkert inte den bästa källan, men böckerna är ganska nyskrivna och har ett omfattande historiskt material. Jag har med avsikt bara skrivit ur ett europeiskt perspektiv då den inhemska historien förefaller mycket komplicerad.

Human Development Report
I min text hänvisar jag till siffror från FN. Varje år ger organisationen ut en samling data om världens länder som kallas "Human Development Report" och det är troligen den mest tillförlitliga statistik man kan få tag i. Siffrorna kommer från 2003 års utgåva men är baserade på fakta från 2001. Lite eftersläpning alltså.

 

Om siffrorna:

 • Köpkraft (PPP)
  En viktig detalj är att US Dollar beräknas inte i ren valutakurs, utan utifrån den beräknade köpkraft pengarna har i varje land, power purchase parity (PPP). Det kostar ju olika mycket att leva i olika länder. En ren valutakurs skulle gjort (ännu) större skillnad mellan rika och fattiga.
 • Spädbarnsdödlighet
  Beskriver det procentuella antal av levande födda som inte överlever första levnadsåret. Ger på ett enkelt sätt en bild av folkhälsan i ett land.
 • Befolkningstäthet
  Befolkningstätheten är beräknad på uppgifter från CIA Wordfactbook 2003 och tycks relevanta i förhållande till andra källor.
 • Välståndsrankning, HDI
  Rapporten rankar också varje år det mänskliga välståndet i 175 av världens länder där man tar hänsyn till hälsa, utbildning och demokrati. Rankningen kallas Human Development Index (HDI) och Sverige ligger nästan högst på skalan.

 

 
  SYDAFRIKA NAMIBIA BOTSWANA ZIMBABWE ZAMBIA MALAWI TANZANIA KENYA SVERIGE

BNP per capita i US $ (PPP)

11290 7120 7820 2280 780 570 520 980 24180
Förväntad livslängd 51 47 45 35 33 38 44 46 80
Läskunniga vuxna (%) 86 83 78 89 79 61 76 83 --
Befolkning som lever på mindre än 2 US $/dag 14 56 50 64 87 76 60 59 --
Spädbarns-
dödlighet (%)
5,5 5,6 8,0 7,6 11,2 11,4 10,4 7,8 0,3
HIV vuxna (15-49 år) (%) 20 22,5 39 34 21,5 15 8 15 0,1
Befolkningstäthet
(per km2)
35 2,3 2,6 32 14 98 38 54 20
HDI rankning
(av 175)
111 124 125 145 163 162 160 146 3